Schengen Ülkelerine seyahat edenler için uyarı

 

Schengen Ülkelerine seyahat edenler için uyarı :

Türkiye’den Avrupa ülkelerine seyahat eden yolcularımız için önemli olan 2013/610 sayılı Avrupa Birliği düzenlemesi yürürlüğe girdi. 3. ülke vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerine vizeli veya vizesiz seyahat koşullarını düzenleyen 562/2006 düzenlemesinin 5. Maddesi değişmiştir. Bu ülkelerde kısa süreli kalmayı amaçlayan Avrupa Birliği üyesi olmayan tüm ülke vatandaşlarının elinde olması gereken seyahat belgesinin şu kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir:

* Avrupa Birliğine yolcuların Seyahat Belgesi'nin Üye Ülkeler bölgesinden öngörülen ayrılış tarihini müteakip en az 3 ay süreyle daha geçerli olması gerekmektedir.

* Bu seyahat belgesinin son 10 yıl içinde verilmiş olması gerekmektir.

Sınır Denetleme ( Border Control ) hizmetleri bu seyahat belgesinin yukarıdaki iki kriteri yerine getirmemesi durumunda idari para cezası uygulayacaktır, bu sebepten yolcuların seyahat dokümanları bu kriterleri karşılamıyorsa uçuşa kabul edilmeyeceklerdir.

Almanya ‘ya seyahat edecek 10 yaş ve üzerindeki tüm yolcuların mutlaka pasaportlarında " Hamilinin imzası" yazılı kısmı imzalamaları gerekmektedir. Aksi durumda uçuşa kabul edilemeyebilirler.